Правила прийому до ДНЗ

* В дошкільний навчальний заклад приймаються діти від 2 до 6 років

- Діти, які йдуть у 1 молодшу групу повинні вміти користуватися горщиком та їсти ложкою. Вони не користуються пустушкою.

* Прийом дітей до дошкільного навчального закладу здійснює завідувач ДНЗ протягом календарного року на підставі:

- заяви батьків або осіб, які їх замінюють;

- медичної довідки про стан здоров’я дитини (обов'язковими є щеплення дітей);

- довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення;

- копії свідоцтва про народження;

- запису в електроній черзі;

На підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у дошкільному навчальному закладі даного типу:

- адміністрація дошкільного навчального закладу письмово повідомляє батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини не менш як за 10 календарних днів.

7

Шановні батьки!

Просимо Вас дотримуватися таких правил в ДНЗ:

1. Своєчасно приводити дитину до дошкільного закладу — з 7.30 до 8.10 та забирати до 18.00.

2. Приводити дитину в ДНЗ в чистому одязі, у взутті, що відповідає розміру ноги дитини та санітарно-гігієнічним вимогам, мати змінне взуття та речі;

3. Приводити в ДНЗ здорову дитину, повідомляти вихователя про її самопочуття вдома та незвичайні випадки (падіння, ушкодження, скарги на погане самопочуття тощо).

4. Своєчасно повідомляти вихователя про хворобу дитини та інші причини її відсутності .

5. Вихователь зобов’язаний щодня оглядати дитину з метою своєчасного виявлення ознак хвороб, нездужання (головний біль, хворе горло та ін.), тілесних ушкоджень (синці, подряпини, гулі тощо).

6. Якщо під час ранкового прийому в ДНЗ у дитини виявлено ознаки хвороби, батьки зобов’язані звернутися до лікаря за консультацією або медичною допомогою.

7. Батьки, або особи, що за їх дорученням приводять дитину в дошкільний заклад, мають передати дитину вихователю або тому працівникові ДНЗ, який приймає дітей в цей час.Неприпустимо відправляти дитину до садочка саму, без супроводу дорослого. Увечері при залишенні дітьми дошкільного закладу вихователь зобов’язаний передати дитину батькамабо іншій особі, що прийшла за нею за їх дорученням.

8. Батькам варто заздалегідь домовитися з вихователем щодо тих осіб, яким вони доручають забрати дитину з дошкільного закладу. В окремих випадках доручення оформляється письмово.

9. Вихователь не має права віддавати дітей з дошкільного закладу неповнолітнім дітям, батькам у нетверезому стані.

10. Вихователь не несе відповідальності за збереження прикрас (сережки, хрестики тощо).

анимашка

ЗАТВЕРДЖЕНО:
наказом управління освіти виконавчого
комітету Ковельської міської ради
від 15.08.2014 р. № 169
начальник управління освіти
________________ В.В.Бичковський

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ПОРЯДОК ЗАГАЛЬНОЇ МІСЬКОЇ ЕЛЕКТРОННОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ДІТЕЙ У ДОШКІЛЬНі НАВЧАЛЬНі ЗАКЛАДИ м. Ковеля

1. Загальні положення

1.1. Положення про порядок загальної міської електронної реєстрації дітей для влаштування у дошкільні навчальні заклади м. Ковеля (в подальшому Положення) розроблене відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про дошкільну освіту», «Про доступ до публічної інформації», Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 №305, (зі змінами) та визначає порядок електронної реєстрації дітей, які проживають у м. Ковелі на влаштування їх у комунальні дошкільні навчальні заклади міста.
1.2.Загальна міська електронна реєстрація дітей для влаштування у комунальні дошкільні навчальні заклади (в подальшому ДНЗ) для дітей із загальним розвитком здійснюється з метою:
- забезпечення права дитини, яка проживає у м. Ковелі, на доступність здобуття дошкільної освіти у ДНЗ м. Ковеля;
- спрощення процедури обліку дітей до вступу у ДНЗ м. Ковеля;
- забезпечення публічного доступу до інформації про ДНЗ, що є у комунальній власності територіальної громади міста Ковеля;
- запровадження єдиного підходу щодо прийому дітей у ДНЗм. Ковеля;
- здійснення обліку дітей, які мають відвідувати ДНЗ м. Ковеля.
1.3. Загальний міський електронний реєстр дітей на влаштування у ДНЗ - єдина комп'ютерна база даних, яка містить інформацію про ДНЗ м. Ковеля та дітей, які мають відвідувати ці ДНЗ, та забезпечує її зберігання, видачу та захист від несанкціонованого доступу.
1.4. У Положенні наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:
Держатель електронного реєстру– управління освіти виконавчого комітету Ковельської міської ради;
Реєстр- загальний міський електронний реєстр дітей до зарахування в ДНЗ – єдина комп'ютерна база даних, яка містить інформацію про дітей, які будуть відвідувати ДНЗ;
Реєстратор- уповноважена особа (куратори ДНЗ) управління освіти Ковельської міської ради, яка здійснює внесення (зміну, виключення) інформації до Реєстру, забезпечує збереження та захист інформації;
Заявник- особа, яка висловила бажання внести дані її дитини до Реєстру та отримала реєстраційний номер;
Заявка- електронний документ, який складається фізичною особою з метою внесення інформації у електронний реєстр;
Реєстраційний номер- номер, який автоматично отримує заявка.
Прохідний бар’єр- кількість дітей, яка визначається фактичною наповнюваністю відповідної вікової групи, згідно з інформацією, наданою керівником ДНЗ.

2. Порядок внесеннявідомостей про дітей, які будуть відвідувати ДНЗ

2.1. Наявність в Реєстрі інформації про дітей, які будуть відвідувати ДНЗ, є обов’язковою умовою зарахування дитини до комунального дошкільного навчального закладу.
2.2. Внесення до Реєстру інформації про дітей здійснюється на веб-сайті dnz-reg.nz.ua або на веб-сайті lg.isuo.org. батьками або особами, які їх замінюють. У разі відсутності у них доступу до мережі Інтернет (за зверненням батьків) заявку заповнює працівник дошкільного навчального закладу або Реєстратор.
2.3.При поданні заявки Заявник автоматично надає згоду на обробку персональних даних.
2.4.Внесення до заявки підлягає наступна інформація про дітей, які будуть відвідувати ДНЗ:
а) про дитину:
- прізвище, ім’я, по-батькові;
- повна дата народження;
- адреса проживання;
- серія та номер свідоцтва про народження;
- інформація про пільгову категорію (за наявності);
- навчальний заклад, який має відвідувати дитина.
б) про батьків:
- прізвище, ім’я, по батькові батька або матері, або осіб, що їх замінюють;
- адреса реєстрації місця проживання;
- контактні дані (телефон, електронна адреса).
в) бажаний рік зарахування.
2.5. До заявки прикріплюється скан-копія свідоцтва про народження дитини та скан-копія документу, який підтверджує наявність пільг на першочергове влаштування дитини в ДНЗ.
2.6. Якщо до заявки не були прикріплені скан-копії документів, то протягом 10 робочих днів батьки або особи, які їх замінюють, повинні підтвердити свою заявку, надавши власноруч Реєстратору свідоцтво про народження дитини та документи, що підтверджують наявність пільг. У разі не підтвердження заявки документально, Реєстратор повинен відхилити заявку.
2.7. Після успішної реєстрації кожній заявці автоматично присвоюється реєстраційний номер і їй присвоюється статус «Нова».
2.8. Після перевірки Реєстратором заявки вона пропускається у Реєстр, їй присвоюється статус «Прийнята» та номер черги в ДНЗ. Нумерація черги проводиться автоматично відповідно до дати та часу надання заявки.
2.9. Реєстратор відмовляє заявнику у реєстрації відомостей, якщо заявлена особа вже зареєстрована.
2.10. Реєстратор має право відхилити заявку у наступних випадках:
2.10.1. На підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють;
2.10.2. У разі фальсифікації персональних даних в заявці (ПІБ, дата народження, відсутність документів, які підтверджують пільги).
2.11. Реєстратор повинен запропонувати Заявнику найбільш доцільний варіант щодо реєстрації дитини в інший ДНЗ м. Ковеля.
2.12. Заявник має право звертається до Реєстратора за інформацією про прохідний бар’єр у заявлений ним ДНЗ, про наявність черги, наявність вільних місць та квоти на місця для пільгових категорій.
2.13. Заявникам ДНЗ із найбільшою кількістю заявок, які знаходяться нижче прохідного бар’єру, Реєстратором може бути запропонована можливість бути зареєстрованим до іншого ДНЗ або змінити рік зарахування в той же заклад на наступний (при наявності комплектації групи відповідної вікової категорії).
2.14. Цим Положенням встановлюється квота вільних пільгових місць на першочергове влаштування у дошкільні навчальні заклади, що складає 20% на кожну вікову групу.
2.15. У разі якщо заявка на першочергове влаштування дитини в ДНЗ знаходиться поза встановленої квоти, Реєстратор має право запропонувати Заявнику першочергову реєстрацію до іншого ДНЗ, де є вільні квотові місця.
2.16. Першочергове право на влаштування дітей у дошкільний заклад (пільги) мають наступні категорії:
- діти, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, (згідно з п.2 ст.30 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»);
- діти військовослужбовців (згідно з п.4 ст.13 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»);
- діти працівників міліції (згідно із ст.22 Закону України «Про міліцію»),
- діти працівників державної кримінально-виконавчої служби (згідно з п.5 ст.23 Закону України «Про державну кримінально-виконавчої службу України»);
- діти прокурорів та слідчих прокуратури (згідно із ст.49 Закону України «Про прокуратуру»);
- діти-інваліди;

3. Прийом дітей у дошкільний навчальний заклад

3.1. Прийом дітей до дошкільного навчального закладу здійснюється відповідно до Положення про дошкільний навчальний заклад (зі змінами) на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний начальний заклад, довідки дільничого лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження.
3.2. Прийом дітей до ДНЗ (груп) компенсуючого типу (спеціальних груп) здійснюється відповідно до абзацу 2 п. 6 Положення Про дошкільний навчальний заклад від 12.03.2003 року №305 (зі змінами) при наявності висновку обласної психолого-медико-педагогічної консультації,для дітей що потребують соціального захисту рішення виконавчого комітету Ковельської міської ради та пакету документів, передбачених п. 3.1. Положення без електронної реєстрації.
3.3.Списки дітей, кількість яких визначається фактичною наповнюваністю групи, відповідно до інформації, наданої керівником ДНЗ, надаються у дошкільний заклад управлінням освіти виконавчого комітету Ковельської міської ради по мірі їх сформованості.
3.4. У разі якщо на час надання керівнику ДНЗ списків квота пільгових заявок не була заповнена, Реєстратор може надавати додаткові списки дітей пільгових категорій.
3.5. Прийом дітей до дошкільного навчального закладу здійснюється керівником упродовж періоду комплектації груп (серпень) поточного року відповідно до списків, сформованих базою даних та поданих Реєстратором.
3.6.У списках нумерація (черговість) дітей розставляється з урахуванням відповідності віку дитини віковій групі та даті і часу надання заявки.
3.7. Після отримання, (ознайомлення) списків, керівник закладу проводить відповідну роботу з батьками дітей, зазначених у списку: повідомляє про термін комплектування груп, укладає угоду про співпрацю тощо.
3.8. Поступово, приймаючи дітей в заклад (але не пізніше 15 вересня поточного року) особа, призначена в ДНЗ відповідальною за програму ІСУО, повинна внести дані дитини в списки вихованців в електронну базу ДНЗ. Після чого ця дитина автоматично вибуває із Реєстру.
3.9. У разі, якщо керівник закладу одержав від Заявника відмову на отримання місця в ДНЗ, він зобов’язаний повідомити про це Реєстратора, та надати місце наступній дитині, яка стоїть за межами прохідного бар’єру.
3.10. Керівники закладів періодично, на вимогу Реєстратора, надають дані про наявність вільних місць.
3.11. Керівники ДНЗ несуть персональну відповідальність про достовірність інформації, наданої Реєстратору, щодо фактичної кількості дітей, які будуть прийняті в дошкільний заклад до відповідної вікової групи у відповідному навчальному році.
3.12. У випадку недоукомплектування груп або вивільнення місця керівник ДНЗ повідомляє про це Реєстратора і здійснює прийом дітей упродовж календарного року відповідно до списків, поданих Реєстратором. Керівники ДНЗ несуть персональну відповідальність за достовірність інформації щодо наявності вільних місць.
3.13. Питання ротації дітей з одного дошкільного закладу в інший в електронній базі даних здійснює Реєстратор відповідно до звернення батьків по факту наявності вільних місць.

4.Забезпечення доступу до Реєстру

4.1. Доступ до всіх персональних даних Заявника має лише Держатель електронного реєстру – управління освіти виконавчого комітету Ковельської міської ради та Реєстратор, який використовує персональні дані заявника виключно в межах виконання своїх повноважень.
Реєстратор несе відповідальність за внесення, збереження та захист персональних даних заявника згідно чинного законодавства.
4.2. Публічний доступ до Реєстру розміщений на веб-сайті lg.isuo.org або веб-сайті dnz-reg.nz.ua та містить виключно наступну інформацію: номер черги, реєстраційний номер заявки, дату та час реєстрації, прізвище дитини, рік народження та приналежність до пільгової категорії.

5. Контроль за дотриманням Положення про порядок загальної міської електронної реєстрації дітей для влаштування у дошкільні навчальні заклади

5.1. Контроль за здійсненням комплектації груп покладається на керівників дошкільних навчальних закладів.
5.2. Контроль за дотриманням Положення про порядок загальної міської електронної реєстрації дітей для влаштування у дошкільні навчальні заклади здійснює управління освіти виконавчого комітету Ковельської міської ради.

6. Прикінцеві положення

6.1. Внесення (зміни, виключення) відомостей та доступ до єдиної комп’ютерної бази даних здійснюється на безоплатній основі.
6.2. Особи, винні в порушенні порядку внесення інформації до Реєстру та порядку прийому дітей до ДНЗ, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.
Кiлькiсть переглядiв: 1061

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.